name
FORMULARI D'INSCRIPCIÓ

 

Les Jornades ADEVIC: L’educació i la formació viària per als usuaris de la motocicleta són tres dies (1, 2 i 3 de juny) enfocats a fomentar la pedagogia i l’educació viària per als usuaris de motocicleta. Impulsar l’educació i la formació viària entre conductors de vehicles, en general, i per als conductors de vehicles de dues rodes, en aquestes jornades, és fonamental per a la prevenció i reducció del nombre d’accidents de trànsit i, conseqüentment, per a una disminució de les seves víctimes, directes o indirectes. Per una mobilitat segura i sostenible!

 

Alhora, aquestes jornades engloben la 30a Jornada Tècnica d’ADEVIC i la 14a Jornada Estatal de FETEVI; ambdues entitats són les principals impulsores de l’esdeveniment.

INSCRIPCIÓN FINALIZADA CONTACTA CON LA ORGANIZACIÓN [email protected] [email protected]
Email *
Nom *
Cognoms *
Número DNI/NIE o document acreditatiu *
Data naixement *
Telèfon de contacte *
Empresa / Entitat *
Càrrec *
Població *
Provincia *
COMPROMÍS UNILATERAL DE CESSIÓ D'AUTORIA - OBRA COL·LECTIVA:
La persona ressenyada al formulari de registre. en cas que participi en tasques de col·laborador/a en l’elaboració de l’obra descrita i la seva aportació sigui refós en una creació única i autònoma que hagi estat coordinada per la organització d'aquestes jornades i atesa la consideració d’obra col·lectiva, els drets de propietat intel·lectual recauen en les entitats organitzadores de l'event.
En tot cas, qui subscriu cedeix els eventuals drets d’explotació de la seva aportació intel·lectual (reproducció, distribució, comunicació pública i transformació) amb caràcter exclusiu a les entitats organitzadores de les jornades, en qualsevol àmbit territorial mundial, en qualsevol llengua i per a tot la durada dels drets d’autor.

La cessió s’efectua per a qualsevol suport material o immaterial i per a qualsevol modalitat d’explotació coneguda a dia d’avui, inclosa la difusió de l’obra a través d’Internet. Així mateix, els organitzadors podran efectuar la difusió de l’obra en suport paper o digital, a través de llicències d’ús obert de qualsevol tipus, preferentment o habitualment la llicència del tipus “Reconeixement d’autoria, amb usos no comercials i sense obra derivada”, d’acord amb l’article 13.3 de la Normativa Editorial de l’Administració de la Generalitat de Catalunya.

Qui subscriu respon de l’autoria i l’originalitat de la seva aportació intel·lectual, així com de l’exercici pacífic dels drets que cedeix mitjançant aquest contracte. En el supòsit que l’aportació efectuada inclogués algun material escrit, gràfic, sonor, audiovisual o de qualsevol tipus emparat per algun dret de propietat intel·lectual, industrial o del dret a la pròpia imatge, qui subscriu es fa responsable d’obtenir l’autorització corresponent i de fer-ne la menció de manera adequada.

Qui subscriu es fa responsable davant de les entitats organitzadores de tots els danys i perjudicis que puguin derivar de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Qui subscriu pot manifestar a la organització de les jornades mitjançant comunicació formal si vol aparèixer com AUTOR/COL·LABORADOR de l’obra col·lectiva. En cas de no fer-ho, es mantidrà en l’anonimat; l’elecció no implica renúncia a cap dret moral o d’explotació de qui subscriu i m’assabenten que la decisió de publicar el nom dels autors/col·laboradors correspon a les entitats organitzadores com a coordinadors de l’obra.

DRETS D'IMATGE:
La persona ressenyada al formulari de registre, dona el consentiment per la publicació de les imatges i videos enregistrats en les activitats dutes a terme en el transcurs de les jornades per fer-ne publicitat en mitjans propis i/o externs. En cap cas es publicarà el nom de l'interessat/ada
Al registrar-me, accepto els termes i condicions i la política de privacitat. *
El formulari s'ha enviat correctament
Hem processat correctament el pagament
Revisa la teva safata d'entrada, tens un correu electrònic nostre. Si no el reps en menys de 2 minuts, comprova la teva safata de correu brossa.