Ordre del dia

dj 4
10:00
Benvinguda
10:15
Estat de situació DTF
10:30
Tancament Pla d’accions 2020
10:50
PRI 2021
11:20
Precs i preguntes

Ponents

Patrick Torrent

Director Executiu de l'ACT

Agència Catalana de Turisme

Damià

Serrano

Director de Màrqueting d’Experiències i Recerca

Agència Catalana de Turisme

Rosalia

Pont

Cap de Marques

Agència Catalana de Turisme

Pablo

Rodríguez

Cap de Certificació de Marques

Agència Catalana de Turisme

Marta

Rosell

Brand Manager Turisme Familiar

Agència Catalana de Turisme