Startups2Funding - Barcelona Deep Tech Summit 2023

 

If you want to participate in the networking event between deep tech startups & investors, at Barcelona Deep Tech Summit:

1. Fill out this form and register.

2. Validate your profile through the email you will receive in your mailbox.

3. If you are a startup: select the investor that best suits your preferences and request a meeting. If the investor accepts your request, you can meet him/her at Barcelona Deep Tech Summit (28 Nov. 15.00h - 17.00).

4. If you are an investor (invited by ACCIÓ or Barcelona Activa): you will receive the meeting requests directly in your mailbox. 

Name *
Last name *
Job Title *
Company *
E-mail address *
Confirm email *
Company web *
Linkedin
Profile *
Sector *
ICT
Biotechnology & Pharma
eCommerce & marketplace
Greentech
Healthtech
Social Impact
Cultural Industries
Software & Enterprise software
Other sectors
All sectors
Stage *
Pre-seed
Seed
Series A
Series B
Series C
Technology *
3D/4D Printing
Big Data / Cloud
Biotechnology
Blockchain
Cybersecurity
Quantum and photonic sciences
Connectivity
Artificial Intelligence (AI)
Internet of things (IoT)
AR / VR
Robotics
Other technologies
All technologies
Own technology? *
Company description *
Business model *
Consulting
Development & Production
Ecommerce & Marketplace
Software license
Advertising
SaaS
R+D+I services
Subscription
Other licensing types
Other business models
Funding needs *
Funding purpose *
One pager *
Description *
Tiquet size *
L'Agència per a la Competitivitat de l'Empresa (en endavant, ACCIÓ) amb domicili al Passeig de Gràcia, 129, CP 08008 de Barcelona, i adreça electrònica de contacte [email protected], l'informa que ACCIÓ serà considerada responsable del tractament de les seves dades personals.


Les seves dades personals es tractaran amb la finalitat de gestionar la sol·licitud que vostè realitza mitjançant aquest formulari, enviar-li enquestes de satisfacció que vostè podrà voluntàriament respondre, en el cas que hagi participat a les activitats o serveis de les entitats organitzadores i remetre, per mitjans electrònics, comunicacions sobre les activitats i els serveis similars a les activitats i serveis a les quals vostè ha participat i que estan relacionades amb el foment de la competitivitat empresarial, la internacionalització, la innovació i l’atracció d’inversió empresarial productiva en tots els seus aspectes.


Aquesta sessió podrà ser gravada per ACCIÓ. Vostè pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició enviant una comunicació a través de les adreces postal i electrònica abans indicades. Per a més informació: http://www.accio.gencat.cat/avis-legal.

I accept the terms and conditions and the privacy policy. *
The form has been submitted sucessfully
Payment correctly processed.
Check your inbox, you will get an email soon. If you don't get it in less than 2 minutes, check your junk mail or spam folders.